Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster och ge dig en personlig upplevelse. När du använder den här webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
 
 

Vi gör miljöfordon.se

Miljöbilar i Stockholm

Miljöbilar i Stockholm är en verksamhet vid Stockholms stads miljöförvaltning. Uppdraget är att öka antalet miljöbilar i Stockholm. Däri ligger också att bidra till att öka utbudet av miljöbilsmodeller och tillgången och närheten till miljöbränsle.

Miljöbilar i Stockholms webbplats

Miljöbilar i Malmö

Miljöförvaltningen, Gatukontoret och Serviceförvaltningen i Malmö stad arbetar för en omställning till mer miljövänliga fordon i Malmö.

Samtliga Malmö stads egna lätta fordon ska vara miljöbilar 2020 och fordonsflottan ska vara helt fossiloberoende till 2021.

Mer information om Malmö stads arbete med hållbart resande

 

 

 

 

Senast uppdaterad 16-08-18
Stockholm och Malmö driver miljofordon.se

Stockholm och Malmö driver miljofordon.se med stöd från Energimyndigheten.