Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster och ge dig en personlig upplevelse. När du använder den här webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
 
 

Källor

Miljofordon.se innehåller en stor mängd fakta. Av praktiska skäl kan vi inte alltid ange källor till informationen i direkt anslutning till varje uppgift eller varje textdel. Generellt gäller att:

Personbilar och lätta transportfordon

Data om lätta fordon, dvs om de fordon som kan sökas fram under ingångarna fordon respektive ekonomi hämtas vid varje sökning från Autonet databas, vilken i sin tur baseras på uppgifter från fordonens generalagenter.

Tunga fordon

Data om tunga lastbilar sammanställs direkt av redaktionen hos miljofordon.se och bygger på uppgifter lämnade av fordonstillverkare och generalagenter.

Miljöpåverkan från olika fordon och bränslen

Fakta är sammanställda av redaktionen hos miljofordon.se med stöd av experter. Fakta som presenteras baseras på livscykelanalyser, avgastester m.m accepterade och använda av svenska myndigheter och samarbetsorgan utan kommersiella intressen i olika tekniker eller drivmedel.

Utsläppen av klimatpåverkande gaser från bränslets hela livscykel (CO2 WTW) liksom lokala emissioner beräknas av miljofordon.se. Principerna för beräkningarna beskrivs i artikeln så räknar vi miljöpåverkan.

Skatter och förmånsvärden

Uppgifter och belopp för skatter, förmånsvärden etc levereras av vår bilfaktaleverantör Autonet som i sin tur hämtar dem från Skatteverket.

Bränsle

Uppgifter om tankställen för alternativa drivmedel hämtas från bränslebolag och branschorganisationer.

 

Senast uppdaterad 16-06-28
Stockholm och Malmö driver miljofordon.se

Stockholm och Malmö driver miljofordon.se med stöd från Energimyndigheten.