Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster och ge dig en personlig upplevelse. När du använder den här webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
 
 

Miljöklasser

Miljöklasser används för att ställa krav på fordons utsläpp. De anger högsta tillåtna utsläpp av en rad olika luftföroreningar för bilar, lastbilar och bussar. Personbilar och lätta transportfordon som säljs nya i Sverige måste klara kraven för Euro 5. För nya tunga fordon gäller EuroVI.

I Sverige används europeiska miljöklasser. I andra delar av världen används andra miljöklassregler men det pågår arbete för att harmonisera miljöklasserna och testmetoderna.

Det finns miljöklasser för personbilar, lätta transportfordon och tunga fordon. Inom samma miljöklass ställs olika krav beroende på om det handlar om bensin- eller dieselmotorer. Dieselmotorerna tillåts ofta släppa ut mer kväveoxid (NOX) än bensinmotorerna.

EUs miljöklasser för personbilar och lätta transportbilar

EUs miljöklasser för tunga fordon

Styr försäljningen av nya bilar

Gränsvärdena för en miljöklass bestäms med flera års framförhållning och från och med ett visst datum blir det förbjudet att sälja nya bilar som inte uppfyller en viss miljöklass.

Äldre bilar är förstås tillåtna i trafik och på begagnatmarknaden, trots att de inte alltid uppfyller senaste miljöklass.

Reglerar miljözon

Kommuner har möjlighet att utestänga vissa tunga lastbilar från stadskärnor och andra känsliga områden, miljözoner. Reglerna för miljözon baseras på fordonens miljöklass.

Miljözoner

Reglerar skatt

I miljöbilsdefinitionen som anger vilka fordon som är befriade från vägtrafikskatt specificeras också miljöklasser.

Används vid upphandling

Många företag ställer egna krav på miljöklass vid upphandling av fordon och transporter.

Senast uppdaterad 16-01-19
Stockholm och Malmö driver miljofordon.se

Stockholm och Malmö driver miljofordon.se med stöd från Energimyndigheten.