Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster och ge dig en personlig upplevelse. När du använder den här webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
 
 
Annonsplats
 

 

 

Beräkna koldioxidutsläpp från HVO

2016-10-18 Nu finns HVO i drivmedelskalkylen på miljöfordon.se. Använd kalkylen för att beräkna klimatpåverkan.

Drivmedelskalkylen på miljöfordon.se ger svar på vilken klimatpåverkan körningen av ett fordon har. Detta kan i sin tur användas som underlag för miljöbokslut eller klimatkompensation.

Mata in din, eller hela din organisations, drivmedelsförbrukning i drivmedelskylen. Kalkylen visar vilka koldioxidutsläpp som orsakats och vilken mängd energi som använts. Resultatet visas well-to-wheel, det vill säga med hänsyn tagen även till utsläpp under processen att tillverka drivmedlet.

De drivmedel som finns med i drivmedelskalkylen är: Bensin, diesel, fordonsgas, E85, el – och nu även HVO.

Drivmedelskalkylen

Läs mer om HVO

Användarnas topplista augusti

Vilka miljöbilar väcker störst intresse? Följande bilar fick flest klick på miljöfordon.se under augusti:

1. Volkswagen Passat Kombi Laddhybrid
2. Volkswagen Passat Kombi diesel
3. Mercedes-Benz B-klass elbil
4. BMW 330 laddhybrid
5. Volkswagen e-Golf
6. Mitsubishi i-MiEV
7. Mitsubishi Outlander laddhybrid
8. KIA Soul EV
9. BMW 225 laddhybrid
10. Audi A3 Sportback laddhybrid

Programmet klart till seminariet Klimatsmart vagnpark

2016-05-03 17 maj arrangerar Ynnor och miljöfordon.se tillsammans heldagsseminariet Klimatsmart vagnpark på Scandic Klara, Stockholm (OBS! Ny lokal). Dagen bjuder på flera föreläsare som ska tala om hur företagen kan göra sina vagnparker klimatsmartare redan idag, med fokus på laddteknik.

Många företag med lite större vagnparker visar nu att man är beredda att satsa på laddteknik. Men frågorna är många. Exempelvis vilka tekniker och bränslen ska man satsa på, hur går det med utbyggnaden av laddinfrastrukturen och går det att räkna hem en satsning på laddfordon.

Goda exempel och praktikfall

Övergripande mål för dagen är att ge deltagarna kunskap och beslutsunderlag för klimatsmartare vagnparker. Dagen är därför praktiskt orienterad, där bland annat goda exempel och praktikfall visar på vilka åtgärder företaget kan göra för att gå mot en fossiloberoende fordonsflotta.

Bland talarna finns: Inledningstalare Yvonne Ruwaida, Miljö- och energidepartementet. Mazdak Haghanipour, Power Circle, Anders Lewald, Energimyndigheten, Fredrik Söderholm, Stockholm Parkering, Thomas Bergefall, Wallenius, Ronny Svensson, Ynnor, Johan Seuffert, Eva Sunnerstedt och Jonas Ericson, Stockholms stad.

Klimatsmart vagnpark vänder sig till bland annat vagnparksansvariga, miljöchefer, klimatstrateger, inköpare, upphandlare etc på både företag och i offentlig verksamhet, samt fastighetsägare och leverantörer.

Programmet

Anmäl dig här!

ynnorpilarvectorLogo

Bonus-malus-förslag gynnar elbilar

2016-05-03 Nytt förslag vill ge bonus till elbilar och laddhybrider. Bensin- och dieselbilar med höga koldioxidutsläpp ska istället få förhöjd fordonsskatt i tre år.

En statlig utredning har tagit fram ett förslag till nytt ekonomiskt styrmedel för att påverka valet av nya bilar och öka andelen miljöanpassade fordon med lägre koldioxidutsläpp.

Det är ett bonus-malus-system för nya personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar under 3,5 ton, som innebär en morot för de mest miljöanpassade och en piska för de minst miljöan­passade.

Förutom en bonus och en malus, för de nya fordonen, innehåller förslaget också en differen­tiering av fordonsskatten utifrån koldioxidutsläpp och den ska även gälla för äldre bilar samt motor­cyklar.

Så här ser förslaget ut i korthet:

Differentierad fordonsskatt

0–50 gr koldioxidutsläpp ger ingen fordonsskatt.

50–95 gr endast grundbeloppet, 360 kr i fordonsskatt per år.

> 95 gr. Utöver grundbeloppet får man betala en extra skatt per gram som överstiger 95 gram. Den extra skatten är 11 kr per gram för bilar som går på förnybara drivmedel samt motorcyk­lar och 22 kr per gram för fossildrivna bilar. (För diselbilar räknas skatten dessutom upp med en drivmedelsfaktor.)

Bonus

  • Elbilar som inte släpper ut någon koldioxid alls får 60 000 kr i bonus.
  • Bilar som släpper ut mer än 0 gram men mindre än 35 gr koldioxid får 45 000 kr i bo­nus. Till exempel elbilar med räckviddsförlängare och laddhybrider
    med stora batte­rier.
  • Bilar som släpper ut 35–50 gr koldioxid får en bonus på 35 000 kr. Det gäller många av dagens laddhybrider.

Malus

Malusen innebär förhöjd fordonsskatt under tre år. Den här delen av förslaget finns i två va­rianter. En variant där alla bilar behandlas lika oavsett vikt och en variant som förhåller sig till bilar­nas vikt.

Variant 1: Diesel- och bensinbilar får under de tre första åren en förhöjd fordonsskatt på 80 kr per gr för koldioxidutsläpp som överstiger 95 gr. För dieselbilar räknas den upp ytter­ligare. Det innebär enligt utredningen att den genomsnittliga fordonsskatten under denna period kommer att öka från dagens 800 kronor till 3 050 kronor för bensin­drivna bilar och från 2 350 kronor till 6 850 kronor för dieseldrivna bilar.

Variant 2: Man lägger in en brytpunkt vid 1392 kg. För fordon som väger mer justeras gränsen för när den förhöjda fordonsskatten tas ut uppåt och för dem som väger mindre justeras den nedåt.

Bonus-malus-systemet ska ersätta dagens supermiljöbilspremie och den femåriga befrielsen från fordonsskatt för miljöilar. Förslaget skickas nu ut på remiss. Planen är att det nya systemet ska träda i kraft 1 januari 2018.

Här finns utredningen i sin helhet:

"Ett bonus-malus-system för lätta fordon" (SOU 2016:33)

Mer om bonus-malus-förslaget på seminariet Klimatsmart vagnpark

17 maj arrangerar Miljöfordon.se och Ynnor seminariet Klimatsmart vagnpark i Stockholm. Yvonne Ruwaida, statssekreterare på Miljö- och energidepartementet kommer att inledningstala. Hon ska berätta om regeringens arbete för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 bland annat om bonus-malus-utredningen.

Välkommen att anmäla dig

Miljöfordon.se och Ynnor arrangerar klimatsmart seminarium

2016-03-08 Mer än varannan ny bil köps av juridisk person. De bilar som företag och offentliga aktörer köper idag kommer att rulla på våra vägar lång tid framöver.  Företagens bilval är därför en förutsättning för att vi ska nå målet fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Som ett led i detta arbete arrangerar miljöfordon.se och Ynnor tillsammans heldagsseminariet Klimatsmart vagnpark den 17 maj på nya Scandic
Stockholm Continental. Dagen bjuder på flera föreläsare som ska tala om hur företagen kan göra sina vagnparker klimatsmartare redan idag, med fokus på laddteknik.

Ronny Svensson, från Ynnor, som är moderator, kommer också att föreläsa under dagen, tillsammans med bland andra Eva Sunnerstedt och Johan Seuffert, miljöfordon.se, och Mazdak Haghanipour, Power Circle.

- Bilar som köps in idag kommer att finnas i trafik i minst femton år framåt. För att vi ska nå miljömålen är det viktigt att fatta rätt beslut redan idag. Det här heldagsseminariet ger viktiga kunskaper för att bygga upp mer hållbara fordonsflottor i företag och organisationer, säger Johan Seuffert.

Övergripande mål för dagen är att ge deltagare kunskap och beslutsunderlag för klimatsmartare vagnparker. Dagen är därför praktiskt orienterad, där bland annat goda exempel och praktikfall visar på vilka åtgärder företaget kan göra för att gå mot en fossiloberoende fordonsflotta.

- För att nå dit är det dags att agera redan nu, säger Ronny Svensson, som konstaterar att många företag med lite större vagnparker nu visar
att man är beredda att satsa på särskilt laddteknik i en helt annan skala än tidigare.

Men frågorna är många. Exempelvis vilka tekniker och bränslen man ska satsa på, hur går det med utbyggnaden av laddinfrastrukturen och om det
går att räkna hem en satsning på laddfordon.

- Målet med dagen är att kunna ge svar på dessa och andra frågor, så att deltagarna har beslutsunderlag för att kunna vidta åtgärder för en klimatsmartare vagnpark redan idag, säger Ronny Svensson.

Klimatsmart vagnpark vänder sig till bland annat vagnparksansvariga, miljöchefer, klimatstrateger, inköpare, upphandlare etc på både företag och i offentlig verksamhet, samt fastighetsägare och leverantörer.

Läs mer om Klimatsmart vagnpark och anmäl dig här

Prenumerera på
”Aktuellt på miljofordon.se”