Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster och ge dig en personlig upplevelse. När du använder den här webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
 
 
Annonsplats
 

 

 

Förmån av trängselskatt blir dyrare för företaget

Arbetsgivaren ska fortsätta betala trängselskatten, men från årsskiftet ska landets förmånsbilister hålla reda på och beskattas för de privata resorna. Ju fler de privata passagerna är, desto dyrare blir det för både företag...

Läs mer

Nu delar företagen bil för miljöns skull

Hazha Abdulrahman, brandskyddsprojektör på Briab, använder poolbil i jobbet med att inventera byggnader i Mälardalen. – Det är jätteenkelt att boka, hämta och lämna poolbilar. De finns på flera platser nära vårt huvudkontor vid Medborgarplatsen,...

Läs mer

Nya miljöbilar får lägre förmånsvärde

Skatteverket har uppdaterat listan över nya miljöbilar. För dessa kan värdet av bilförmån beräknas utifrån ett lägre pris än bilens listpris. För miljöbilar finns särskilda regler för hur förmånsvärdet kan nedsättas. I regelverket...

Läs mer

Beslut om klimatpolitiskt ramverk

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Målet är att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. I mars lämnade regeringen propositionen...

Läs mer

Klimatlag antagen i Sverige

För första gången har nu Sverige en lag som innebär att den sittande regeringen och alla kommande regeringar, måste föra en klimatpolitik som utgår från antagna klimatmål och tydligt berätta hur arbetet går. Ett oberoende råd kommer granska...

Läs mer

Trängselskatten blir den största utmaningen för företagen

Regeringen ändrar sitt förslag till ändrad beräkning av bilförmån på den ena av två punkter som Skatteverket kritiserade hårt i sitt remissvar. Men det är redovisningen av trängselskatten som kommer bli den största...

Läs mer

Privatleasing fortsatt populärt

Antalet privatleasade bilar har ökat med fyra procent under årets fem första månader, jämfört med samma period förra året. Privatleasingens andel av privatmarknaden är nu 27 procent, enligt MRF. Privatleasingens fyraprocentiga ökning är...

Läs mer

Vätgasanläggning byggs för ökad produktion av förnybara drivmedel

Preem bygger en ny vätgasanläggning vid sitt raffinaderi i Göteborg i en investering på 635 Mkr. Vätgas används av Preem i tillverkningen av förnybara drivmedel och driftsättning planeras till februari 2019. Preem och Vattenfall har tidigare tecknat...

Läs mer

Förändrad bilförmån får stor påverkan på företagen

Två av tre företag kommer att öka antalet förmånsbeskattade laddbilar. Det visar resultatet av en webbenkät där Ynnor låtit vagnparksansvariga på drygt 80 företag och organisationer med närmare 20 000 förmånsbilar svara på...

Läs mer

Regeringen lyfter ut bonusen ur den nya lagen

Istället för att lagstifta om bonusen i det nya bonus malus-systemet vill regeringen lägga det i en separat förordning, där regeringen själv kan bestämma och ändra bonusens storlek. Lagrådet har godkänt regeringens förslag...

Läs mer

Stockholm och Malmö driver miljofordon.se

Stockholm och Malmö driver miljofordon.se med stöd från Energimyndigheten.