Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster och ge dig en personlig upplevelse. När du använder den här webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
 
 
Annonsplats
 

 

 

Bonus-malus-förslag gynnar elbilar

2016-05-03 Nytt förslag vill ge bonus till elbilar och laddhybrider. Bensin- och dieselbilar med höga koldioxidutsläpp ska istället få förhöjd fordonsskatt i tre år.

En statlig utredning har tagit fram ett förslag till nytt ekonomiskt styrmedel för att påverka valet av nya bilar och öka andelen miljöanpassade fordon med lägre koldioxidutsläpp.

Det är ett bonus-malus-system för nya personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar under 3,5 ton, som innebär en morot för de mest miljöanpassade och en piska för de minst miljöan­passade.

Förutom en bonus och en malus, för de nya fordonen, innehåller förslaget också en differen­tiering av fordonsskatten utifrån koldioxidutsläpp och den ska även gälla för äldre bilar samt motor­cyklar.

Så här ser förslaget ut i korthet:

Differentierad fordonsskatt

0–50 gr koldioxidutsläpp ger ingen fordonsskatt.

50–95 gr endast grundbeloppet, 360 kr i fordonsskatt per år.

> 95 gr. Utöver grundbeloppet får man betala en extra skatt per gram som överstiger 95 gram. Den extra skatten är 11 kr per gram för bilar som går på förnybara drivmedel samt motorcyk­lar och 22 kr per gram för fossildrivna bilar. (För diselbilar räknas skatten dessutom upp med en drivmedelsfaktor.)

Bonus

  • Elbilar som inte släpper ut någon koldioxid alls får 60 000 kr i bonus.
  • Bilar som släpper ut mer än 0 gram men mindre än 35 gr koldioxid får 45 000 kr i bo­nus. Till exempel elbilar med räckviddsförlängare och laddhybrider
    med stora batte­rier.
  • Bilar som släpper ut 35–50 gr koldioxid får en bonus på 35 000 kr. Det gäller många av dagens laddhybrider.

Malus

Malusen innebär förhöjd fordonsskatt under tre år. Den här delen av förslaget finns i två va­rianter. En variant där alla bilar behandlas lika oavsett vikt och en variant som förhåller sig till bilar­nas vikt.

Variant 1: Diesel- och bensinbilar får under de tre första åren en förhöjd fordonsskatt på 80 kr per gr för koldioxidutsläpp som överstiger 95 gr. För dieselbilar räknas den upp ytter­ligare. Det innebär enligt utredningen att den genomsnittliga fordonsskatten under denna period kommer att öka från dagens 800 kronor till 3 050 kronor för bensin­drivna bilar och från 2 350 kronor till 6 850 kronor för dieseldrivna bilar.

Variant 2: Man lägger in en brytpunkt vid 1392 kg. För fordon som väger mer justeras gränsen för när den förhöjda fordonsskatten tas ut uppåt och för dem som väger mindre justeras den nedåt.

Bonus-malus-systemet ska ersätta dagens supermiljöbilspremie och den femåriga befrielsen från fordonsskatt för miljöilar. Förslaget skickas nu ut på remiss. Planen är att det nya systemet ska träda i kraft 1 januari 2018.

Här finns utredningen i sin helhet:

"Ett bonus-malus-system för lätta fordon" (SOU 2016:33)

Mer om bonus-malus-förslaget på seminariet Klimatsmart vagnpark

17 maj arrangerar Miljöfordon.se och Ynnor seminariet Klimatsmart vagnpark i Stockholm. Yvonne Ruwaida, statssekreterare på Miljö- och energidepartementet kommer att inledningstala. Hon ska berätta om regeringens arbete för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 bland annat om bonus-malus-utredningen.

Välkommen att anmäla dig

Senast uppdaterad 16-05-03
Prenumerera på
”Aktuellt på miljofordon.se”