Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster och ge dig en personlig upplevelse. När du använder den här webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
 
 
Annonsplats
 

 

 

Miljöfordon.se och Ynnor arrangerar klimatsmart seminarium

2016-03-08 Mer än varannan ny bil köps av juridisk person. De bilar som företag och offentliga aktörer köper idag kommer att rulla på våra vägar lång tid framöver.  Företagens bilval är därför en förutsättning för att vi ska nå målet fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Som ett led i detta arbete arrangerar miljöfordon.se och Ynnor tillsammans heldagsseminariet Klimatsmart vagnpark den 17 maj på nya Scandic
Stockholm Continental. Dagen bjuder på flera föreläsare som ska tala om hur företagen kan göra sina vagnparker klimatsmartare redan idag, med fokus på laddteknik.

Ronny Svensson, från Ynnor, som är moderator, kommer också att föreläsa under dagen, tillsammans med bland andra Eva Sunnerstedt och Johan Seuffert, miljöfordon.se, och Mazdak Haghanipour, Power Circle.

- Bilar som köps in idag kommer att finnas i trafik i minst femton år framåt. För att vi ska nå miljömålen är det viktigt att fatta rätt beslut redan idag. Det här heldagsseminariet ger viktiga kunskaper för att bygga upp mer hållbara fordonsflottor i företag och organisationer, säger Johan Seuffert.

Övergripande mål för dagen är att ge deltagare kunskap och beslutsunderlag för klimatsmartare vagnparker. Dagen är därför praktiskt orienterad, där bland annat goda exempel och praktikfall visar på vilka åtgärder företaget kan göra för att gå mot en fossiloberoende fordonsflotta.

- För att nå dit är det dags att agera redan nu, säger Ronny Svensson, som konstaterar att många företag med lite större vagnparker nu visar
att man är beredda att satsa på särskilt laddteknik i en helt annan skala än tidigare.

Men frågorna är många. Exempelvis vilka tekniker och bränslen man ska satsa på, hur går det med utbyggnaden av laddinfrastrukturen och om det
går att räkna hem en satsning på laddfordon.

- Målet med dagen är att kunna ge svar på dessa och andra frågor, så att deltagarna har beslutsunderlag för att kunna vidta åtgärder för en klimatsmartare vagnpark redan idag, säger Ronny Svensson.

Klimatsmart vagnpark vänder sig till bland annat vagnparksansvariga, miljöchefer, klimatstrateger, inköpare, upphandlare etc på både företag och i offentlig verksamhet, samt fastighetsägare och leverantörer.

Läs mer om Klimatsmart vagnpark och anmäl dig här

Senast uppdaterad 16-03-08
Prenumerera på
”Aktuellt på miljofordon.se”